Vergelijkingsoperatoren

Omschrijving
In Arduino C++ zijn operators speciale tekens die je helpen bij taken zoals rekenen en vergelijken. Je hebt rekenkundige operators zoals ‘+’, ‘-‘, ‘*’, en ‘/’ voor wiskundige berekeningen. Vergelijkingsoperators zoals ‘==’, ‘!=’, ‘>’, en ‘<‘ checken of dingen gelijk zijn of hoe ze zich tot elkaar verhouden. Logische operators zoals ‘!’, ‘&&’, en ‘||’ voeren logische bewerkingen uit. Met deze operators wordt het makkelijker om berekeningen en vergelijkingen in je code te doen, zodat je programma precies doet wat je wilt. Hier bekijken we de Vergelijkingsoperatoren.

Vergelijkingsoperatoren in Arduino C++ zijn speciale tekens die je kunt gebruiken om dingen met elkaar te vergelijken. Ze helpen je om te kijken of iets waar is of niet waar is in je programma. Hier zijn de belangrijkste:

 1. Gelijk aan
  ‘==’ (twee gelijke tekens naast elkaar). Dit gebruik je om te kijken of twee dingen precies hetzelfde zijn.
  • Bijvoorbeeld: ‘if (leeftijd == 10)’ betekent “als de leeftijd precies 10 is”.
 2. Niet gelijk aan
  ‘!=’ (uitroepteken en gelijkteken naast elkaar). Hiermee kijk je of twee dingen niet hetzelfde zijn.
  • Bijvoorbeeld: ‘if (kamer != “slaapkamer”)’ betekent “als de kamer niet de slaapkamer is”.
 3. Kleiner dan
  ‘<‘ (kleiner teken). Dit gebruik je om te zien of iets kleiner is dan iets anders.
  • Bijvoorbeeld: ‘if (aantalAppels < 5)’ betekent “als het aantal appels minder dan 5 is”.
 4. Kleiner dan of gelijk aan
  ‘<=’ (kleiner teken en gelijkteken naast elkaar). Hiermee kijk je of iets kleiner is dan of gelijk aan iets anders.
  • Bijvoorbeeld: ‘if (temperatuur <= 25)’ betekent “als de temperatuur 25 graden of minder is”.
 5. Groter dan
  ‘>’ (groter teken). Dit gebruik je om te kijken of iets groter is dan iets anders.
  • Bijvoorbeeld: ‘if (tijd > 12)’ betekent “als de tijd groter is dan 12 uur”.
 6. Groter dan of gelijk aan
  ‘>=’ (groter teken en gelijkteken naast elkaar). Hiermee kijk je of iets groter is dan of gelijk aan iets anders.
  • Bijvoorbeeld: ‘if (punten >= 100)’ betekent “als het aantal punten 100 of meer is”.

Waarom zijn Vergelijkingsoperatoren Handig?

 • Ze helpen je om beslissingen te nemen in je programma’s, zoals of je een lampje moet aanzetten als het donker is, of een bericht moet laten zien als iemand iets goed heeft gedaan.
 • Vergelijkingsoperatoren maken het makkelijker om te bepalen wat er moet gebeuren op basis van wat er gebeurt in je programma.

Voorbeeld
Stel je voor dat je een programma hebt dat controleert of het buiten regent. Je zou het kunnen schrijven als:

int regenSensor = 1; // Stel in dat er regen is (1 betekent ja, 0 betekent nee)

if (regenSensor == 1) {
 Serial.println("Het regent buiten! Neem je paraplu mee.");
} else {
 Serial.println("Het regent niet buiten. Je kunt zonder paraplu gaan.");
}

Hier gebruiken we het ‘==’ teken om te kijken of regenSensor gelijk is aan 1. Als dat zo is, printen we een bericht om te zeggen dat het regent. Anders, als regenSensor niet gelijk is aan 1 (wat zou betekenen dat het niet regent), printen we een ander bericht.

Vergelijkingsoperatoren maken programmeren leuk omdat ze je helpen om je programma’s te laten weten wat ze moeten doen, net zoals je beslissingen maakt in het dagelijks leven!