De Arduino C++ taal

Arduino C++ is een versie van C++ aangepast voor Arduino microcontrollers en andere compatibele microcontroller-systemen. Het bevat speciale functies en bibliotheken om hardware zoals sensoren, motoren en dergelijke gemakkelijk uit te lezen of aan te sturen. Arduino C++ code wordt geschreven in de Arduino IDE. Dit is een eenvoudige programmeer omgeving om te gebruiken. Ze helpt bij het ontwikkelen, compileren en uploaden van de code naar de hardware. Hierdoor is het een goede keuze voor zowel beginners als gevorderden.

Voor installatie-instructies van de Arduino IDE en configuratie-details van het ESP32-DevKitC bord, raadpleeg ‘Installeren Arduino IDE‘ en ‘Configuratie van ESP32-DevKitC in Arduino IDE‘. Deze zijn ook te vinden onder ‘Technische Info’.

We gaan hieronder de Arduino C++ taal uitleggen. Hier wordt niet te diep in de Arduino C++ taal in gegaan, maar genoeg om de workshops te maken en meer. Ik begin met het invoeren van de taal delen die we in de workshops gebruiken. Zodra die klaar zijn, voeg ik ook andere toe.

Als je deze pagina voor het eerst bekijkt, kun je het beste van boven naar onderen werken om zo een goed overzicht te krijgen van Arduino C++. Later kun je rechtstreeks naar het onderwerp gaan wat je nog een keer wil bekijken. Zoeken met de zoekbalk kan natuurlijk ook.

 • Wat is de structuur van een programma
  Hier wordt omschreven waar een programma uit bestaat en hoe dit opgebouwd is.
 • setup()
  Dit is de eerste standaard functie die wordt doorlopen. De commando’s die hier uitgevoerd worden, hoeven en/of mogen maar één keer uitgevoerd te worden.
 • loop()
  Dit is de tweede standaard functie die wordt uitgevoerd. Dit is het hoofd gedeelte dat steeds weer wordt herhaald. Dus wordt het einde van deze functie bereikt, begint deze weer vooraan. Er komt geen einde aan.

Logische operatoren
! && ||

Vergelijkingsoperatoren
== != < <= > >=

Rekenkundige operatoren
= + / * %

Samengestelde toewijzingsoperatoren
+= -= *= /= %= ++ – –

Voorwaardelijke structuren

 • if
 • else
 • switch…case

Herhaal structuren

 • for
 • do…while
 • while

Overige

 • break
 • continue
 • goto
 • return

In- en uitvoer

Zelf gemaakte functies

Tijd

Nog geen gegevens