Wat is de wet van Ohm

De wet van Ohm wordt gebruikt om de spanning, stroom of weerstand te berekenen. Je zult altijd de andere twee moeten weten om de derde te kunnen berekenen. De spanning wordt uitgedrukt in Volt en hier wordt de letter ‘U’ voor gebruikt. De stroom wordt uitgedrukt in Ampère en hier wordt de letter ‘I’ (hoofdletter i) voor gebruikt. De weerstand wordt uitgedrukt in Ohm (Ω) en hier wordt de letter ‘R’ voor gebruikt.

De wet luidt: Uvolt = IAmpère x ROhm

Met deze formule kun je dus de spanning, stroom en weerstand berekenen.
En wel als volgt:

- Spanning:  U = I X R
- Stroom:    I = U / R
- Weerstand: R = U / I

Met onderstaand schema kun je ze gemakkelijker onthouden.

Wet van Ohm