delay()

Omschrijving

Het delay() commando wordt gebruikt om een pauze in te voegen in de uitvoering van het programma. Het commando vertraagt de uitvoering van verdere instructies voor opgegeven hoeveelheid milliseconden. 1000 milliseconden is 1 seconde.

Syntax

delay(waarde)

Parameters

waarde: is de waarde in milliseconden die gewacht moet worden. De waarde is een unsigned long variabele.

Geeft terug

Niets.

Voorbeeld

void setup() {
  // initialisaties
}

void loop() {
  // doe iets hier

  delay(2000);  // wacht 2 seconden voordat de volgende instructie wordt uitgevoerd
}

Toelichting voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de loop() functie herhaaldelijk uitgevoerd, en elke keer dat het programma delay(2000); bereikt, wacht het gedurende 2 seconden voordat het verder gaat met de volgende instructie.

Het delay() commando wordt vaak gebruikt voor timing, om bijvoorbeeld sensoren te lezen met tussenpozen, LED’s te laten knipperen of om een bepaalde tijd te wachten voordat een andere actie wordt uitgevoerd in een programma.

Notities en waarschuwingen

Niets.