Functies

Functies gebruikt in C++ van de Arduino IDE.

delay()

Het delay() commando wordt gebruikt om een pauze in te voegen in de uitvoering van het programma.
Meerdelay()

pinMode()

Configureert voor een bepaalde pin of deze gebruikt wordt voor in- of uitvoer.
MeerpinMode()

digitalWrite()

Het digitalWrite() commando wordt gebruikt in de programmering om de status van een digitale pin op een microcontroller te wijzigen.
MeerdigitalWrite()