digitalWrite()

Omschrijving

Het digitalWrite() commando wordt gebruikt in de programmering om de status van een digitale pin op een microcontroller (zoals de Arduino / ESP32) te wijzigen. De pin waar naar geschreven wordt, moet wel eerst als uitvoer gedefinieerd worden. Dit doe je met de functie pinMode(). Daarna kan met de functie digitalWrite() een digitale pin als ‘hoog’ (HIGH, meestal 3,3 of 5 volt) of ‘laag’ (LOW, meestal 0 volt) instellen.

Syntax

digitalWrite(pin, waarde)

Parameters

pin: is het GPIO nummer dat je als invoer of uitvoer wil zetten. Dus voor bijvoorbeeld GPIO1 voer je hier ‘1’ in.

waarde: hier bepaal je of de pin ‘HIGH’ of ‘LOW’ wordt gezet. Dit houdt in aan (‘HIGH’) of uit (‘LOW’) wordt gezet.

Geeft terug

Niets.

Voorbeeld

int ledPin = 13; // Definieer de pin waarop de LED is aangesloten

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Stel de pin in als een uitvoerpin
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // Zet de LED aan door de pin op HIGH te zetten (5V)
  delay(1000); // Wacht 1 seconde
  digitalWrite(ledPin, LOW); // Zet de LED uit door de pin op LOW te zetten (0V)
  delay(1000); // Wacht weer 1 seconde
}

Toelichting voorbeeld

Op regel 8 en 10 wordt pin 13 ingesteld. Op regel 8 wordt deze ingesteld op ‘HIGH’ en gaat het ledje aan. Op regel 10 wordt deze ingesteld op ‘LOW’ en gaat het ledje uit.

Notities en waarschuwingen

Kies wel een pin die een digitaal signaal aan kan en voor uitvoer geschikt is.