digitalWrite()

Omschrijving
De digitalWrite() functie wordt gebruikt in het programma om de status van een digitale pin op een microcontroller (zoals de Arduino / ESP32) te wijzigen. De pin waar naar geschreven wordt, moet wel eerst als uitvoer gedefinieerd worden. Dit doe je met de functie pinMode(). Daarna kan met de functie digitalWrite() een digitale pin als ‘hoog’ (HIGH) of ‘laag’ (LOW) ingesteld worden.

Syntax
digitalWrite(pin, waarde)

Parameters
pin: is het GPIO nummer waar je de status van wil wijzigen. Dus voor bijvoorbeeld GPIO1 voer je hier ‘1’ in.
waarde: hier bepaal je of de pin ‘HIGH’ of ‘LOW’ wordt gezet. Dit houdt in aan (‘HIGH’) of uit (‘LOW’) wordt gezet.

Geeft terug
Niets.

Voorbeeld

int ledPin = 13; // Definieer de pin waarop de LED is aangesloten

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Stel de pin in als een uitvoerpin
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // Zet de LED aan door de pin op HIGH te zetten (5V)
  delay(1000); // Wacht 1 seconde
  digitalWrite(ledPin, LOW); // Zet de LED uit door de pin op LOW te zetten (0V)
  delay(1000); // Wacht weer 1 seconde
}

Toelichting voorbeeld
Op regel 8 en 10 wordt pin 13 ingesteld. Op regel 8 wordt deze ingesteld op ‘HIGH’ en gaat het ledje aan. Op regel 10 wordt deze ingesteld op ‘LOW’ en gaat het ledje uit.

Notities en waarschuwingen
Kies wel een pin die een digitaal signaal aan kan en voor uitvoer geschikt is.