if

Beschrijving
De if-opdracht voert een controle uit. Als deze controle waar is, wordt de programma code binnen de if-opdracht uitgevoerd. Bijvoorbeeld ‘1 == 1’ is waar (true), maar ‘1 == 2’ is onwaar (false).

Syntax

if(vergelijking) {
   functies;
}

Parameters
vergelijking: dit is een boolean vergelijking die als resultaat waar (true) of onwaar (false) heeft.
functies: een of meerdere regels programma code.

Enkele voorbeelden van vergelijkingen
1 == 1 (is gelijk aan, true) | 1 == 2 (is gelijk aan, false) | 1 > 2 (is groter dan, false) | 5 > 2 (is groter dan, true)
5 != 6 (is niet gelijk aan, true) | 5 <= 8 (is kleiner of gelijk aan, true) | 5 >= 8 (is groter of gelijk aan, false)

Geeft terug

Niets.

Voorbeeld

int temperatuur = 0;

void setup() {
  // ...
}

void loop() {

  // vul de variabele temperatuur door een temperatuursensor te lezen.

  if(temperatuur > 25){
    // Wordt uitgevoerd als de vergelijking waar is.
    // Geef aan dat het warm is.
  }

}

Toelichting voorbeeld

In de loop()-functie staat op regel 9 bijvoorbeeld een opdracht om een temperatuursensor uit te lezen en deze waarde wordt dan in de variabele ‘temperatuur’ gezet. Op regel 11 staat de if-opdracht en deze controleert of de temperatuur groter is dan 25. Indien de vergelijking true (waar) is, wordt een melding gegeven dat het warm is. De if-opdracht loopt dus van regel 11 t/m 14. Alles wat tussen de accolade ({) op regel 11 en de accolade (}) op regel 14 staat wordt uitgevoerd. Dit kan één regel zijn, maar ook 20 regels of meer.