structuur

loop()

Dit is het hoofddeel van je programma dat steeds herhaald wordt.
Meerloop()