setup()

Beschrijving
De setup()-functie wordt aangeroepen wanneer een programma begint. Gebruik deze functie om taken eenmalig uit te voeren. De setup()-functie wordt slechts één keer uitgevoerd, dit is na elke inschakeling of herstart (reset) van het microprocessor board.

Syntax

setup() {
   functies;
}

Parameters
functies: een of meerdere regels programma code.

Geeft terug

Niets.

Voorbeeld

int pin = 6;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pin, INPUT);
}

void loop() {
  // ...
}

Toelichting voorbeeld

In het voorbeeld zie je 2 functies staan. Deze zijn ‘Serial.begin(115200);’ en ‘pinMode(pin, INPUT);’. Dit zijn functies die je maar éénmaal hoeft uit te voeren. Daarom staan ze in setup()

Opmerkingen en waarschuwingen
De variabelen die in de setup()-functie geïnitieerd worden zijn alleen in de setup()-functie zichtbaar.