Arduino C++

Arduino C++ is een versie van C++ aangepast voor Arduino microcontrollers en andere compatibele microcontroller-systemen. Het bevat speciale functies en bibliotheken om hardware zoals sensoren en motoren gemakkelijk aan te sturen. Arduino C++ code wordt geschreven in de Arduino IDE. Dit is een eenvoudige omgeving om te gebruiken. Ze helpt bij het ontwikkelen, compileren en uploaden van de code naar de hardware. Hierdoor is het een goede keuze voor zowel beginners als gevorderden in elektronica en programmeren.

Voor installatie-instructies van de Arduino IDE en configuratie-details van het ESP32-DevKitC bord, raadpleeg ‘Installeren Arduino IDE‘ en ‘Configuratie van ESP32-DevKitC in Arduino IDE‘. Deze zijn ook te vinden onder ‘Technische Info’.

We gaan hieronder de commando’s van Arduino C++ uitleggen en alles wat daarbij komt kijken. Ik begin met het invoeren van de commando’s die we in de workshops gebruiken. Zodra die klaar zijn, voeg ik ook andere toe.

Functies

Wat zijn functies


digitalWrite()

digitalRead()

pinMode()

delay()

Serial

Variabelen

Wat zijn variabelen


% (rest)

* (vermenigvuldiging)

+ (optelling)

– (aftrekken)

/ (delen)

= (toekennen)

!= (niet gelijk aan)

< (minder dan)

<= (minder dan of gelijk aan)

== (gelijk aan)

> (groter dan)

>= (groter dan of gelijk aan)

! (logisch niet) / && (logisch en) / || (logisch of)

Variabele reikwijdte &
extra kenmerken variabelen

const

scope

static

volatile

Structuur


break

continue

do … while

else

for

goto

if

return

switch … case

while

#define

#include

/**/ (opmerking in blok vorm)

// (een regel opmerking)

; (puntkomma)

{} (accolades)