Configuratie van ESP32-DevKitC in de Arduino IDE

Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg voor het configureren van de ESP32-DevKitC in de Arduino IDE, versie 1.18.19. Let op: als je een andere versie van de Arduino IDE hebt geïnstalleerd, kunnen de stappen enigszins verschillen.

Ga via het menu ‘Bestand’ naar de ‘Voorkeuren’ (afb. 1).

Bij de optie ‘Meer Board Managers URL’s:’ (afb. 2) vul je in: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

En klik op de knop ‘OK’ om dit vast te leggen en het venster te sluiten.


Vervolgens moet je het microprocessorbord nog toevoegen aan de Arduino IDE door de software van het bord te installeren.

Ga in het menu ‘Hulpmiddelen’ naar ‘Board: “Arduino Uno”‘ en van daaruit naar ‘Board Beheer…’ (afb. 1).

Type in het zoekvenster ‘esp32’ in (afb. 2).
Nu zou je de software moeten zien voor de esp32 van ‘Espressif Systems’.

Selecteer deze en klik op de knop ‘Installeren’.
Wacht totdat deze is geïnstalleerd en klik op de knop ‘Sluiten’.

Ga naar het menu ‘Hulpmiddelen’ vervolgens naar ‘Board: “Arduino Uno”‘ daarna naar ‘ESP32 Arduino’ en kies uit de lijst ‘ESP32 Dev Module’ (afb. 3).

Als laatste moet je de USB poort kiezen waar de ESP32 op aangesloten zit (deze moet nu dus wel aangesloten zijn op een USB poort). Dit doe je door in het menu ‘Hulpmiddelen’ te kiezen (je ziet nu dat de gegevens van je microprocessorbord ingevuld zijn) en bij ‘Poort’ kies je de com-poort van de ESP (afb. 4).

Mocht je niet weten welke het is (omdat er meerdere poorten in het lijstje staan), haal dan de ESP32 uit de USB poort en kijk nog eens welke er zijn. Steek de ESP32 weer in de USB poort en kijk welke poort er nu bijgekomen is. Dit is de poort die je moet hebben.


Als laatste gaan we kijken of het werkt.

Sluit de twee kabeltjes, de weerstand en het ledje aan zoals weergegeven op afbeelding 1. Let op: het lange pootje van het ledje moet aan de rode draad. De richting van de weerstand maakt niet uit.

Geef daarna onderstaande code in (zie ook afb. 2).

int ledPin = 2;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}

Als dat gedaan is, klik dan op het pijltje in het rondje (onder het woord ‘Bestand’ in het menu).

Het programmaatje wordt nu vertaald in een voor de microprocessorbord begrijpbare taal en daarna geüpload naar de microprocessorbord.

Als alles goed is gegaan, begint het ledje te knipperen. 1 seconde uit en dan 1 seconde aan.

Als dit werkt, kun je workshop 1 ‘Led aan en uit’ bekijken. Hier wordt uitgebreid uitgelegd hoe bovenstaand programma (sketch) werkt.

Zie ook de Tip bij breadboards!

Image title

Your subtitle here